OM Pilates Matwork – Personal

OM Pilates Matwork – Personal

Szkolenie skierowane do osób które chcą pracować z klientami indywidualnie. Główny cel to poznanie bezpiecznych i efektywnych sposobów nauczania na wszystkich poziomach zaawansowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę postawy i związanymi z jej nieprawidłowościami dysharmoniami mięśniowymi. Praca indywidualna z klientem metodą Pilates z wykorzystaniem drobnego sprzętu oraz różnymi technikami terapeutycznymi w celu uwalniania napięć mięśniowych, uzyskania prawidłowej mobilizacji stawów, stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego,  prawidłowej liniowości ciała i jego funkcjonalności. Szkolenie daje umiejętność zauważenia potrzeb każdego klienta oraz zastosowania konkretnych ćwiczeń z konkretnym sprzętem w celu realizacji zamierzeń.

Dla kogo:

Jest kierowane do instruktorów siłowni, trenerów personalnych i terapeutów chcących zapoznać się z bogactwem ćwiczeń i modyfikacji Pilates, jak również instruktorów Pilates prowadzących sesje grupowe. Jest wymagany do uzyskania Dyplomu OM Pilates Matwork Instructor.

Zakres tematyczny:

Analiza podstawowych ćwiczeń Josepha Pilatesa na macie i ich modyfikacje w celu właściwej korekcji mięśniowo-stawowej.

Dobór odpowiedniego sprzętu w celu uzyskania zamierzonych efektów w przypadkach różnych dysharmonii mięśniowych oraz różnych ograniczeń i przeciążeń w obrębie aparatu ruchu.

Psychologia pracy z pacjentem.

Wywiad z klientem i jego oczekiwania.

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia treningu.

Wskazania i przeciwwskazania do pracy z kobietami w ciąży i w połogu.

Wady postawy i ocena funkcjonalna.

Testy na zakres ruchu i dysharmonie mięśniowe.

Poznanie zasad pracy z klientem indywidualnym na różnych poziomach zaawansowania.

Układanie programów opartych na analizie przypadku z uwzględnieniem celów działania

Monitorowanie postępów klienta.

Mechanizmy kompensacji – ich rozpoznawanie i niwelowanie.

Efektywna komunikacja i słowne instrukcje.

Skuteczna wizualizacja.

Samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji, będące praktycznym zaliczeniem sesji szkoleniowej.

Wymagania: OM Matwork Instruktor – Basic & Intermediate

Czas trwania: 2 dni

Cena: 890 pln

Zamówienie

890.00

PLN

Zamów