Szkolenia
stacjonarne

OM Trener Terapeuta – Praktyka

Terminy szkoleń:

Dla kogo:

OM TT praktyka jest częścią cyklu szkoleniowego OM Trener Terapeuta. Udział w nich jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu i uzyskania Dyplomu OM Trener Terapeuta. Z sesji tej mogą korzystać również instruktorzy, trenerzy i terapeuci, którzy nie mają na celu zdobycia dyplomu, a poszukują inspiracji i możliwości rozwoju w kierunku prowadzenia zajęć i treningów o charakterze prozdrowotnym i terapeutycznym.

Tematyka i cele:

OM TT praktyka to jednodniowe praktyczne szkolenie, stanowiące uzupełnienie i rozwinięcie szkoleń OM Trener Terapeuta, którego celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności do zastosowania postępowania terapeutycznego w zajęciach grupowych i na treningach personalnych. To ugruntowanie wiedzy w praktycznym ujęciu, skarbnica dobrze wybranych i zastosowanych w konkretnym celu i przypadku ćwiczeń i modyfikacji, planowanie sesji terapeutycznych i realizacja.

Cała sesja składa się z dwóch bloków:

1. Blok – sesja praktyczna w 3 tematach:

  • “Zdrowy Kręgosłup – odcinek lędźwiowy” – trening skierowany na poprawę ruchomości kręgosłupa piersiowego, reedukację prawidłowego ułożenia kompleksu lędźwiowo – miedniczno – biodrowego.
  • „Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa”– lekcja z krzesłami uwzględniająca pracę w obrębie całego kręgosłupa opartą na technikach autokorekcji  i profilaktyki zachowawczej.
  • „ Ślizgi” –  wykorzystanie elementu ślizgu w ćwiczeniach wzmacniających i mobilizujących kręgosłup.

2. Blok – sesja warsztatowa dotycząca postępowania terapeutycznego w konkretnych przypadkach, problemach, dysfunkcjach w obrębie kręgosłupa obejmujący warsztaty, pracę własną uczestników, dyskusje i indywidualne wskazówki.

Cena:

461,00 pln

Czas trwania:

1 dzień

Osoba prowadząca:

Małgorzata Hiszpańska

Zakończenie:

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Open Mind Pilates Studio&School

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl


KALENDARZ SZKOLEŃ