667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Szkolenia
dyplomowane

REJESTRACJA NA CAŁY CYKL OM PILATES MATWORK INSTRUCTOR

OM Pilates Matwork Instructor – rejestracja na całe szkolenie – 15% zniżki

OM Pilates Matwork Instructor to kompleksowe  szkolenie dające kwalifikacje w dziedzinie Pilates Matwork i Dyplom OM Pilates Matwork Instructor  – rozpoznawalny od  lat w Polsce i za granicami kraju.

Pilates jest techniką, która gwarantuje świadomy, bezpieczny, holistyczny i efektywny  rozwój ciała ludzkiego, jego sprawności oraz  odkrywa tajniki pracy na wszystkich poziomach zaawansowania. Open Mind  gwarantuje Tobie  umiejętność tworzenia sesji indywidulanych, grupowych, z różnorodnym sprzętem, dla osób w różnym wieku, o różnej sprawności i potrzebach „od rehabilitacji po akrobacje”. Z wiedzą i umiejętnościami po szkoleniu Open Mind możesz prowadzić sesje terapeutyczne, prozdrowotne, dla sportowców, kobiet w ciąży, osób starszych.  Pilates to też cudowny fundament dla osób, które chcą kontynuować edukację w OM Therapy School.

Podczas tego szkolenia utrwalisz wiadomości oraz poczujesz w praktyce wiedzę zdobytą podczas e-learningu. Poznasz praktycznie wszystkie 34 ćwiczeń Josefa Pilatesa oraz metodykę ich nauczania w kontekście najnowocześniejszej wiedzy fizjoterapeutycznej wraz z dogłębną analizą anatomiczną i biomechaniczną oraz w ujęciu powięziowym. Poznasz różne aranżacje lekcji, zasady ich komponowania, wskazówki do realizacji, poprowadzisz fragmenty lekcji.

Terminy szkoleń:

Termin: 07.09.2024-17.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: e-learning do ukończenia przed I sesją, I sesja Basic&Intermediate 07.09.2024, II sesja online Small equipments dostęp od 10.09.24, III sesja Personal 19-20.10.2024, IV sesja Praktyka + Egzamin 16-17.11.2024

Zarejestruj się

Termin: 05.10.2024-15.12.2024
Miejsce: Warszawa
Uwagi: e-learning do ukończenia przed I sesją, I sesja Basic&Intermediate 05.10.2024, II sesja online Small equipments dostęp od 14.10.24, III sesja Personal 16-17.11.2024, IV sesja Praktyka + Egzamin 14-15.12.2024

Zarejestruj się

Dla kogo:

Dla instruktorów fitness, jogi, trenerów personalnych, terapeutów innych form pracy z ciałem i osób które chcą zdobyć kwalifikacje Instruktora Pilates od podstaw jak i tych osób, które już wykorzystują Pilates w swojej praktyce.

Zakres tematyczny i cel:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do prowadzenia grupowych sesji pilates na poziomie fundamentalnym, mix level oraz intermediate.
 • Poznasz zasady wykorzystywania 4 spośród 6 drobnych sprzętów: band, rollery, circles, small ball, disc, body ball, dzięki czemu nie tylko urozmaicisz swoje zajęcia ale przede wszystkim precyzyjnie dobierzesz ćwiczenia podczas sesji grupowych i indywidualnych.
 • Zdobędziesz gruntowne podstawy, dzięki którym przejdziesz do kreatywności i indywidualizacji w zakresie stosowania techniki pilates.
 • Poznasz bezpieczne i efektywne sposobów nauczania ćwiczeń na wszystkich poziomach zaawansowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę postawy i związanymi z jej nieprawidłowościami dysharmoniami mięśniowymi.
 • Zgłębisz zasady pracy indywidualnej z klientem metodą Pilates oraz wybranymi metodami pracy z ciałem w celu uwalniania napięć mięśniowych, uzyskania prawidłowej mobilizacji stawów, stabilizacji kompleksu lędźwiowo miednicznego, uzyskania prawidłowej liniowości ciała i jego funkcjonalności.
 • Będziesz w sposób bezpieczny i kreatywny prowadzić formy prozdrowotne, których celem jest: aktywacja systemu mięśniowo-powięziowego, koncentracja na poprawnym funkcjonowanie kręgosłupa, obręczy barkowej, biodrowej,  kształtowaniu prawidłowych wzorców ruchowych  przy świadomym angażowaniu mięśni środka i właściwym oddechu.

W programie szkolenia:

5 sesji tj. 3 sesje praktyczne – po 2 dni – łącznie 6 dni w tym Egzamin oraz 2 części e-learningowe

1 sesja teoretyczna online – e-learning (do przerobienia przed szkoleniem)

2 Sesja praktyczna OM Pilates Matwork Basic & Intermediate – 2 dni

3 Sesja online OM Pilates Small Equipment – e-learning

4 Sesja praktyczna OM Pilates Matwork Personal – 2 dni

5 Sesja praktyczna 1 dzień + Egzamin 1 dzień

 

Uwaga: w razie konieczności każdy moduł można ukończyć w wersji online, jedynie praktyka i egzamin czyli sesja ostatnia odbyć się powinna stacjonarnie.

Wymagania:

Wymaganie przed szkoleniem:

Znajomość anatomii i fizjologii potwierdzone ukończeniem np.: fizjoterapii, AWF, kursu instruktora rekreacji.
Jeżeli nie masz takiej wiedzy możesz ukończyć nasz kurs online: OM ST ANATOMIA I BIOMECHANIKA: Przejdź do kursu.

Wymagania końcowe przed uzyskaniem dyplomu:

 • E-learning
 • Znajomość anatomii i fizjologii potwierdzone ukończeniem np.: fizjoterapii, AWF, kursu instruktora rekreacji.
  Jeżeli nie masz takiej wiedzy możesz ukończyć nasz kurs online: OM ST ANATOMIA I BIOMECHANIKA: Przejdź do kursu.
 • OM Pilates Matwork – Basic & Intermediate
 • OM Pilates Small Equipment
 • OM Pilates Mat Personal
 • OM Pilates Mat – praktyka – 1 dzień
 • OM Egzamin – 1 dzień, zaliczenie egzaminu praktycznego i teoretycznego
 • dostarczenie dokumentacji godzin: 4 godziny prywatnych sesji Matwork, 10 godzin hospitacji/obserwacji sesji Matwork i 20 godzin praktyki własnej czyli lekcji nauczanych przez studenta
 • dostarczenie konspektów i analizy przypadku.
 • dostarczenie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu 1- szej pomocy przedmedycznej(polecamy: Centrum Ratownictwa)

Cena:

 • Przy jednej płatności za całość cena specjalna 3340 pln (oszczędzasz 580 pln względem kupna wszystkich szkoleń osobno). Zadatek rezerwacyjny 600 pln (wliczony w koszt szkolenia- gwarantuje dostęp do pierwszej części e-learningowej szkolenia)

 

 • Przy płatności w dwóch ratach cena 3530 pln (oszczędzasz 390 pln względem kupna wszystkich szkoleń osobno). Zadatek rezerwacyjny 600 pln (wliczony w koszt szkolenia- gwarantuje dostęp do pierwszej części e-learningowej szkolenia)

1 rata przed 1 sesją e-learningową – 1900 pln

2 rata przed 3 sesją (OM Pilates Personal)- 1630 pln

 

Obie ceny zawierają koszty egzaminu.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna

 

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna
NIP: 8522700083, określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych i warsztatów. Szczegóły ofert są dostępne na stronie internetowej www.openmindschool.pl

 

§ 2
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Organizatorze – należy przez to rozumieć Open Mind School Figurska Spółka Jawna
  Ul. Szeroka 31
  Szczecin 71-211
  NIP 8522700083;
 • Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/warsztat/kurs;
 • Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/warsztatu/kursu;
 • Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenia, warsztaty oraz kursy będące w ofercie Organizatora;

 

§ 3

Przyjęcie zgłoszenia

 1. Umowa o udział w szkoleniu/kursie zawierana jest poprzez zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, które należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on‐line umieszczonego na stronie internetowej openmindschool.pl
 2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za dane szkolenie.
 3. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 4

Cena i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w zajęciach;
  • komplet materiałów szkoleniowych;
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa;
  • wydanie dyplomu po zdanym egzaminie końcowym.
 2. Opłata za szkolenie uiszczana jest poprzez zapłatę zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia.
 3. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 4. Wpłatę uczestnik szkolenia zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy, podany podczas rejestracji na szkolenie, podając w tytule płatności nazwę szkolenia termin oraz miasto, w którym szkolenie się odbywa.
 6. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie płatności ratalnej. W przypadku płatności ratalnej Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowych wpłat określonych w ofercie danego szkolenia lub terminów ustalonych osobno z Organizatorem.
 7. W przypadku płatności ratalnej, wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkoleniu.
 8. W przypadku braku dokonania wpłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca Klienta na szkoleniu do czasu wpłaty całości ceny szkolenia.
 9. Brak wpłaty części ceny szkolenia nie ogranicza prawa Organizatora do obciążenia Klienta kosztami szkolenia, zgodnie z § 8.

 

§ 5

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia, w szczególności publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, pod groźbą naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł. Naliczenie kary umownej nie ogranicza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Certyfikat ukończenia szkolenia i dyplom

 1. Kursantom, którzy brali udział w szkoleniu, wystawiany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Cykle szkoleń OM Matwork Instruktor, OM Trener Terapeuta, OM Reformer 1,2 umożliwiają zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności poprzez podejście do egzaminu.
 3. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia, otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz otrzymania dyplomu potwierdzającego umiejętności są dostępne na stronie openmindschool.pl.

§ 7

Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych przyczyn.
 2. Informacje o zmianach terminu szkoleń oraz ich powodach przekazywane są Klientom niezwłocznie w formie elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uiszczona cena szkolenia zostanie zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, ustalonym z Klientem.
 4. W wypadku konieczności zmiany terminu lub miejsca szkolenia Organizator podejmuje wszelkie kroki konieczne do realizacji szkolenia zgodnie z ofertą, w szczególności:
  • stara się zapewnić salę zastępczą zapewniającą odpowiednie warunki do odbycia danego szkolenia,
  • zmienia termin szkolenia na dogodny dla większości kursantów,
  • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z zastosowaniem odpowiedniej stawki rabatowej,
  • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 5. W przypadku, gdy zmiana terminu szkolenia wynika z przyczyn leżących po stronie Organizatora i Klient nie zgadza się na nowy termin szkolenia, uiszczona przez Klienta zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w terminie 7 dni Organizator zwraca Klientowi uiszczoną zaliczkę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu oraz formy szkolenia w celu dopasowania do liczebności zebranej grupy.

 

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy biuro@openmindschool.pl.
 2. W wypadku rezygnacji Klienta ze szkolenia, w zależności od terminu, w którym Klient poinformował Organizatora o rezygnacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora:
 3. a) Powyżej 21 dni przed szkoleniem – 0% ceny szkolenia;
 4. b) Na 14-21 dni przed szkoleniem – 30% ceny szkolenia;
 5. c) Na 8-14 dni przed szkoleniem – 50% ceny szkolenia;
 6. d) W terminie krótszym niż 8 dni – 100% ceny szkolenia.
 7. Zapisy ust. 2 nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Klienta z udziału w Kursie lub szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacji szkolenia przypadającą na Klienta.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z Polityką Reklamacji dostępną na stronie www.openmindschool.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

Osoby prowadzące:

Zakończenie:

Certyfikat uczestnictwa a po zdanym egzaminie Dyplom OM Pilates Matwork Instruktor i wpis na listę Dyplomowanych Instruktorów.

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ