667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Pilates&Therapy Workshop Szczecin 11-12.05.2024

Wyjątkowe doroczne wydarzenie Open Mind School

Wydarzenie dla trenerów, instruktorów, terapeutów i miłośników świadomej pracy z ciałem.

To już 9 wydarzenie Pilates&Therapy Workshop, które organizujemy w Szczecinie. Podczas tegorocznej edycji odbędzie się wiele lekcji warsztatowych pod kątem nowoczesnej, terapeutycznej metody Pilates.

Jest to jedyna okazja aby podczas jednego weekendu skorzystać z tak różnorodnych lekcji prowadzonych przez prawdziwych specjalistów w dziedzinie świadomej pracy z ciałem.

Co wyróżnia nasz Workshop?

Przede wszystkim lekcje odbywają się w pięknych, świetnie wyposażonych wnętrzach. To jedyna okazja aby w Polsce podczas jednego szkolenia mieć możliwość skorzystania ze wszystkich sprzętów pilatesowych- Reformera, Cadillaca (Trapez Table), Wunda Chair oraz Spine Correctora.

Lekcje przeprowadzone będą praktycznie, tak aby każdy uczestnik mógł poczuć dane ćwiczenie.

Ograniczona liczba miejsc gwarantuje komfort uczestników. Tworzymy atmosferę wspólnej pracy, wsparcia i dialogu!

Terminy szkoleń:

Termin: 11.05.2024-12.05.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: Zapis na sobotę matwork i niedzielę studio

Zarejestruj się

Termin: 11.05.2024-12.05.2024
Miejsce: (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: Zapis na sobotę i niedzielę: studio

Zarejestruj się

Termin: 11.05.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: Zapis na sobotę: matwork

Zarejestruj się

Termin: 11.05.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: Zapis na sobotę: studio

Zarejestruj się

Program warsztatów

Pobierz pełny harmonogram w PDF

SOBOTA 11.05.2024 / MATWORK PILATES:

 

 1. RUCHOMOŚĆ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO: STRATEGIA DZIAŁANIA I ĆWICZENIA / prowadzący: Radosław Boćkowski
 2. BODY BALL CHALLENGE: OD STABILIZACJI PO FUNCTIONAL I SPIRAL FLOW MOVEMENT / prowadzący: Aneta Figurska
 3. PILATES MAGIC CIRCLE: Lekcja z użyciem magic circle – sprzętu stworzonego przez samego Josepha Pilatesa. Poczuj jak ten mały sprzęt wpływa na ćwiczenia dając głębsze zrozumienie i poczucie w ciele dla każdego z ćwiczeń Pilates matwork. / prowadzący: Natalia Figurska
 4. OBRĘCZ BARKOWA, ŁOPATKI, KRĘGOSŁUP SZYJNY i PIERSIOWY, KOREKCJA POSTAWY. Ślizg powięzi, elastyczność, mobilność, siła, integracja w ruchu funkcjonalnym z użyciem: rollera, małych piłeczek, taśmy, easy ball i heavy ball. / prowadzący: Natalia Figurska
 5. STABILIZACJA OBĘCZY BIODROWEJ I BARKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI IRRADIACJI: ROLLER I KRÓTKIE TAŚMY / prowadzący: Gosia Silska
 6. CARDIO PILATES: CZY DA SIĘ ZDROWO ZMĘCZYĆ PILATESEM? Pilatesowy trening interwałowy dla zaawansowanych. / prowadzący: Radosław Boćkowski
 7. NIEWIELKI RUCH – DUŻY EFEKT DLA POPRAWY MOBILNOŚCI STAWÓW I ZMNIEJSZENIE ZBĘDNYCH NAPIĘĆ W CIELE. Sesja skoncentrowana na stopy, nadgarstki, szyję, stawy mostkowo-obojczykowe i stawy skroniowo-żuchwowe. Ćwiczenia do wykorzystania podczas różnych sesji pilates z użyciem heavy ball i taśmy. / prowadzący: Krzysztof Borowski
 8. PILATES CHILL & ENERGY. Podróż od Pilates Basic przez Pilates Flow Movement do 3/4 dance. Inspiracje do urozmaicenia sesji Pilates Matwork. / prowadzący: Aneta Figurska
 9. NEURO PILATES I CZAKRY: Pilates w ujęciu terapii nerwu błędnego i aktywowania energii czakr – aktywowanie naturalnej zdolności organizmu do samoleczenia, poprawa kondycji psychicznej, wyciszenie umysłu. / prowadzący: Natalia Figurska

 

SOBOTA 11.05.2024 / STUDIO PILATES

 

 1. STOPY, ELONGACJA KRĘGOSŁUPA. Poczuj zaangażowanie i wydłużenie w ciele od stóp aż po czubek głowy. Sesja studio z wykorzystaniem Reformera, Cadillaca, Wunda Chair, Toe Corrector oraz taśm./ prowadzący: Natalia Figurska
 2. STUDIO SPIRAL & FLOW MOVEMENT. Elongacja i spiralny ruch w tańcu i treningu funkcjonalnym. Spine Corrector, Tower. / prowadzący: Aneta Figurska
 3. MOBILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH I STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH W LEKCJI NA REFORMERZE Z EASY BALL I BOXEM. Wykorzystanie zamkniętego koła kinematycznego do lepszego czucia ciała w ruchu. / prowadzący: Gosia Silska
 4. STUDIO THERAPY. Jak poradzić sobie z najczęstszymi problemami u klienta. / prowadzący: Radosław Boćkowski

 

NIEDZIELA 12.05.2024 / STUDIO PILATES

 

 1. JAK PORADZIĆ SOBIE Z ZESPOŁEM LENIWEGO POŚLADKA? 1000 sposobów na jego aktywację i siłę. Sesja m.in na reformerze./ prowadzący: Radosław Boćkowski
 2. REFORMER CLASS. PROPRIOCEPCJA I ODDECH NA DRODZE DO UWAŻNOŚCI I SKUPIENIA W 100% NA BYCIU TU I TERAZ BY EFEKTYWNIEJ KSZTAŁTOWAĆ CIAŁO. Idealna symetria czy asymetria? Odkryj siebie. Sesja rentgen pilates i wyzwanie dla oddechu./ prowadzący: Aneta Figurska
 3. PILATES VINYASA FLOW. Połączenie pilatesowych maszyn z sekwencjami Yoga Vinyasa Flow. Płynne przechodzenie między pozycjami w rytm oddechu przy wykorzystaniu unikatowych właściwości Reformera i Cadillaca. / prowadzący: Natalia Figurska
 4. PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU Z CIĘŻARAMI. Jak zainteresować pilatesem osoby, których celem jest wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Wskazania, cele, systematyka ćwiczeń. Reformer, Tower, Wunda Chair./ prowadzący: Radosław Boćkowski
 5. ROTACJA i SIŁA DYNAMICZNA Z POWIĘZIĄ. Brak ruchomości w biodrach i kręgosłupie, a konsekwencje dla chodzenia. Reformer i Wunda Chair. / prowadzący: Aneta Figurska
 6. MAGIC REFORMER. Poczuj połączenie Reformera i Magic Circle w jednej intensywnej sesji, która będzie stanowiła zarówno wyzwanie dla siły jak i dla stabilizacji. / prowadzący: Natalia Figurska

W cenie workshopu są materiały szkoleniowe a na zakończenie otrzymuje się certyfikat uczestnictwa.

 

Cena

Zapis na sobotę matwork i niedzielę studio 920 zł

Zapis na sobotę i niedzielę: studio  1100 zł

Zapis na sobotę: matwork  430 zł

Zapis na sobotę: studio 420 zł

Zniżka -10% dla dyplomowanych instruktorów Open Mind (wymienionych w zakładce Lista dyplomowanych instruktorów OM) Prosimy o dodanie komentarzu w zamówieniu podczas wpłacania zadatku.

W cenie workshopu są materiały szkoleniowe a na zakończenie otrzymuje się certyfikat uczestnictwa.

 

 

Dla kogo?

Dla instruktorów, trenerów, fizjoterapeutów a także pasjonatów świadomej pracy z ciałem.

Regulamin uczestnictwa:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska NIP: 8520022414, określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych i warsztatów. Szczegóły ofert są dostępne na stronie internetowej www.openmindschool.pl

 

§ 2
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Organizatorze – należy przez to rozumieć Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska, ul. Szeroka 31, 71-211 Szczecin NIP: 8520022414;
 • Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/warsztat/kurs;
 • Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/warsztatu/kursu;
 • Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenia, warsztaty oraz kursy będące w ofercie Organizatora;

 

§ 3

Przyjęcie zgłoszenia

 1. Umowa o udział w szkoleniu/kursie zawierana jest poprzez zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, które należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on‐line umieszczonego na stronie internetowej openmindschool.pl
 2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za dane szkolenie.
 3. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 4

Cena i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w zajęciach;
  • komplet materiałów szkoleniowych;
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa;
  • wydanie dyplomu po zdanym egzaminie końcowym.
 2. Opłata za szkolenie uiszczana jest poprzez zapłatę zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia.
 3. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 4. Wpłatę uczestnik szkolenia zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy, podany podczas rejestracji na szkolenie, podając w tytule płatności nazwę szkolenia termin oraz miasto, w którym szkolenie się odbywa.
 6. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie płatności ratalnej. W przypadku płatności ratalnej Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowych wpłat określonych w ofercie danego szkolenia lub terminów ustalonych osobno z Organizatorem.
 7. W przypadku płatności ratalnej, wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkoleniu.
 8. W przypadku braku dokonania wpłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca Klienta na szkoleniu do czasu wpłaty całości ceny szkolenia.
 9. Brak wpłaty części ceny szkolenia nie ogranicza prawa Organizatora do obciążenia Klienta kosztami szkolenia, zgodnie z § 8.

 

§ 5

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia, w szczególności publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, pod groźbą naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł. Naliczenie kary umownej nie ogranicza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Certyfikat ukończenia szkolenia i dyplom

 1. Kursantom, którzy brali udział w szkoleniu, wystawiany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Cykle szkoleń OM Matwork Instruktor, OM Trener Terapeuta, OM Reformer 1,2 umożliwiają zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności poprzez podejście do egzaminu.
 3. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia, otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz otrzymania dyplomu potwierdzającego umiejętności są dostępne na stronie openmindschool.pl.

§ 7

Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych przyczyn.
 2. Informacje o zmianach terminu szkoleń oraz ich powodach przekazywane są Klientom niezwłocznie w formie elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uiszczona cena szkolenia zostanie zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, ustalonym z Klientem.
 4. W wypadku konieczności zmiany terminu lub miejsca szkolenia Organizator podejmuje wszelkie kroki konieczne do realizacji szkolenia zgodnie z ofertą, w szczególności:
  • stara się zapewnić salę zastępczą zapewniającą odpowiednie warunki do odbycia danego szkolenia,
  • zmienia termin szkolenia na dogodny dla większości kursantów,
  • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z zastosowaniem odpowiedniej stawki rabatowej,
  • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 5. W przypadku, gdy zmiana terminu szkolenia wynika z przyczyn leżących po stronie Organizatora i Klient nie zgadza się na nowy termin szkolenia, uiszczona przez Klienta zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w terminie 7 dni Organizator zwraca Klientowi uiszczoną zaliczkę.

 

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy biuro@openmindschool.pl.
 2. W wypadku rezygnacji Klienta ze szkolenia, w zależności od terminu, w którym Klient poinformował Organizatora o rezygnacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora:
 3. a) Powyżej 21 dni przed szkoleniem – 0% ceny szkolenia;
 4. b) Na 14-21 dni przed szkoleniem – 30% ceny szkolenia;
 5. c) Na 8-14 dni przed szkoleniem – 50% ceny szkolenia;
 6. d) W terminie krótszym niż 8 dni – 100% ceny szkolenia.
 7. Zapisy ust. 2 nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Klienta z udziału w Kursie lub szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacji szkolenia przypadającą na Klienta.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z Polityką Reklamacji dostępną na stronie www.openmindschool.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

Prowadzący

Aneta Figurska- założycielka Open Mind School oraz Studia Open Mind. Dyplomowana fizjoterapeutka, autorka programów szkoleniowych dających uprawnienia instruktorskie. Specjalizuje się w mentalnych i terapeutycznych formach pracy z ciałem. Swoje Pilatesowe doświadczenie zdobywała na całym świecie. Dziś łączy różne odmiany Pilatesa z wieloma formami pracy z ciałem tworząc swój własny program.

Natalia Figurska– certyfikowana instruktorka Pilates Matwork i Pilates Studio, absolwentka pierwszego w Polsce szkolenia Zoga Movement Practise. Łączy metodę Pilates z powięziowymi interwencjami wokół tensegracyjnego systemu powięziowego.

Krzysztof Borowski– od 10 lat pracuje jako trener prozdrowotny. Dyplomowany Instruktor Open Mind Pilates Matwork oraz Reformer. Absolwent Anatomy Trains Structural Bodywork według Thomasa Myersa, czyli manualnej pracy z powięzią.

Radosław Boćkowski– jest Absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie gdzie uzyskał tytuł magistra fizjoterapii. W swojej praktyce fizjoterapeutycznej zajmuje się między innymi masażem tkanek głębokich, metodą PNF, terapią punktów spustowych, terapią wisceralną. Prowadząc zajęcia łączy podejście medyczne z metodą Pilates oraz szczyptą treningu siłowego.

Gosia Silska – Wszechstronny fizjoterapeuta, pedagog oraz instruktor Pilates pracujący przez wiele lat w oddziale rehabilitacji i swoim gabinecie prywatnym.  Certyfikowany terapeuta w metodach PNF, kinesiology taping, osteopatia, punktów spustowych, stabilizacji kręgosłupa.

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ