667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Polityka jakości
Open Mind School

Celem działalności Open Mind School jest zapewnienie usług szkoleniowych z zakresu Pilates, Therapy i Jogi na jak najwyższym poziomie. Naszą misją jest propagowanie nurtu prozdrowotnego i pogłębianie świadomości ciała poprzez ruch. Bazą naszych działań jest wieloletnie doświadczenie i najlepsza kadra master trenerów. Poprzez nasze działania dążymy do tego aby kształcić najlepszych instruktorów w Polsce, oraz zapewniać uczestnikom szkoleń i warsztatów satysfakcjonujące doświadczenia. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności naszych szkoleń tak aby zapewniać ich uczestnikom jak najwyższą jakość.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • ciągłe podnoszenie standardów obsługi uczestników szkoleń;
  • dokonywanie ewaluacji przebiegu a także wyników naszych szkoleń, i ciągłe ich doskonalenie;
  • dostosowywanie schematu, zakresu oraz tematu szkoleń do potrzeb uczestników, klientów a także do aktualnej sytuacji na rynku pracy;
  • tworzenie nowych, ciekawych warsztatów dla absolwentów, którzy pragną doszkalać i rozwijać się na ścieżce instruktorskiej;
  • zapewnianie kadry szkoleniowej o jak najwyższych kompetencjach;
  • tworzenie i udoskonalanie materiałów edukacyjnych;
  • zaangażowanie wszystkich pracowników Open Mind School w celu zapewnienia usług najwyższej jakości;
  • stosowanie zależności- najwyższej jakości w stosunku do ceny;
  • stałe śledzenie najnowszych doniesień ze świata pilatesu, ćwiczeń terapeutycznych, jogi, fizjoterapii a także innych form pracy z ciałem.

 

Dokument sporządzono w dniu: 01.01.2018 r

Zatwierdzony przez dyrektorkę szkoły Anetę Figurską

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ