Szkolenia
stacjonarne

OM Pilates Matwork – Personal

Szkolenie skierowane do osób które chcą pracować z klientami indywidualnie. Główny cel to poznanie bezpiecznych i efektywnych sposobów nauczania na wszystkich poziomach zaawansowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę postawy i związanymi z jej nieprawidłowościami dysharmoniami mięśniowymi. Praca indywidualna z klientem metodą Pilates z wykorzystaniem drobnego sprzętu oraz różnymi technikami terapeutycznymi w celu uwalniania napięć mięśniowych, uzyskania prawidłowej mobilizacji stawów, stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego,  prawidłowej liniowości ciała i jego funkcjonalności. Szkolenie daje umiejętność zauważenia potrzeb każdego klienta oraz zastosowania konkretnych ćwiczeń z konkretnym sprzętem w celu realizacji zamierzeń.

Terminy szkoleń:

Termin: 11.03.2023-12.03.2023
Miejsce: Warszawa
Uwagi: Sobota i niedziela

Zarejestruj się

Termin: 24.03.2023-25.03.2023
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: Piątek i sobota

Zarejestruj się

Dla kogo:

Jest kierowane do instruktorów siłowni, trenerów personalnych i terapeutów chcących zapoznać się z bogactwem ćwiczeń i modyfikacji Pilates, jak również instruktorów Pilates prowadzących sesje grupowe. Jest wymagany do uzyskania Dyplomu OM Pilates Matwork Instructor.

Zakres tematyczny:

 • Analiza podstawowych ćwiczeń Josepha Pilatesa na macie i ich modyfikacje w celu właściwej korekcji mięśniowo-stawowej.
 • Dobór odpowiedniego sprzętu w celu uzyskania zamierzonych efektów w przypadkach różnych dysharmonii mięśniowych oraz różnych ograniczeń i przeciążeń w obrębie aparatu ruchu.
 • Psychologia pracy z pacjentem.
 • Wywiad z klientem i jego oczekiwania.
 • Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia treningu.
 • Wskazania i przeciwwskazania do pracy z kobietami w ciąży i w połogu.
 • Wady postawy i ocena funkcjonalna.
 • Testy na zakres ruchu i dysharmonie mięśniowe.
 • Poznanie zasad pracy z klientem indywidualnym na różnych poziomach zaawansowania.
 • Układanie programów opartych na analizie przypadku z uwzględnieniem celów działania
 • Monitorowanie postępów klienta.
 • Mechanizmy kompensacji – ich rozpoznawanie i niwelowanie.
 • Efektywna komunikacja i słowne instrukcje.
 • Skuteczna wizualizacja.
 • Samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji, będące praktycznym zaliczeniem sesji szkoleniowej.

Czas trwania:

2 dni

Cena:

Zaliczka rezerwacyjna 200 pln (wliczona w koszt szkolenia)

980 pln

Przy rejestracji na całe szkolenie OM Pilates Matwork Instruktor zniżka 15% – cena specjalna 3300 pln

Przy płatności w dwóch ratach z 10% zniżką

1 rata przed 1 sesją e-learningową – 1770 pln

2 rata przed 3 sesją (OM Pilates Personal)- 1760 pln

Ceny na całe szkolenie zawierają koszty egzaminu.

Osoby prowadzące:

Aneta Figurska, Małgorzata Silska, Renata Rakoczy

Zakończenie:

Certyfikat uczestnictwa, a po zdanym egzaminie Dyplom OM Pilates Matwork Instructor i wpis na listę Dyplomowanych Instruktorów.

Open Mind Pilates Studio&School

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl


KALENDARZ SZKOLEŃ